Skip to main content

Szanowni Państwo,  

Prowadzona przez Nas (Marta Bednarska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Blossom Marta Bednarska, ul. Rakowicka nr 20 lok. L4, 31-510 Kraków, nr NIP 8691576295, nr REGON 851731897) strona internetowa pod adresem blossom.cafe (dalej: „Strona”) służy praktycznie wyłącznie możliwości zapoznawania się przez Użytkowników tj. osoby przeglądające ww. stronę internetową, z zawartymi na niej informacjami. Funkcjonalność Strony ograniczona została w ten sposób, iż brak jest możliwości założenia konta użytkownika lub dokonania innej formy rejestracji, otrzymywania lub zamawiania newslettera, brak możliwości zawarcia umowy, zamówienia lub zakupu produktów, etc.  

Dla podkreślenia – Strona nie zawiera funkcjonalności pozwalających na wprowadzenie i przesłanie danych osobowych, ma charakter wyłącznie informacyjny. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych odbywać może się wyłącznie w wyniku dalej podjętych przez Państwa aktywności np. po nawiązaniu połączenia telefonicznego lub skierowaniu zapytania drogą e-mail.  

Niemniej jednak, mają na uwadze spoczywające na Nas obowiązki informacyjne w zakresie przetwarzania danych osobowych osób fizycznych prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem regulującym kwestie przetwarzania i przechowywania Państwa danych osobowych – w przypadku korzystania ze Strony.  

z poważaniem
Blossom 

 Kto pozostaje Administratorem danych Osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych – w przypadku ich przekazania – pozostaje Marta Bednarska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Blossom Marta Bednarska, ul. Rakowicka nr 20 lok. L4 31-510 Kraków, nr NIP 8691576295, nr REGON 851731897 

Jakie dane są przetwarzane?
W przypadku nawiązania z Nami kontaktu np. celem zarezerwowania stolika lub złożenia zamówienia „na wynos” mogą być przetwarzane dane przez Państwa przekazane m.in. imię, nazwisko, nr telefonu lub adres e-mail, przy tym dane są wprowadzane każdorazowo przekazywane przez Państwa i nie podlegają pobraniu z innych źródeł.  

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i służy jedynie realizacji odrębnie ustalonego celu (np.: zarezerwowanie stolika, złożenie zamówienia na wynos).    

W oparciu o jakie podstawy i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe?
Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy: 

 1. udzielona zgoda (art. 6.1.a RODO) – podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda. Podkreślamy, iż zakres przetwarzania danych osobowych w oparciu o tę podstawę limitowany jest jej zakresem. Równocześnie informujemy, iż w każdym momencie możliwe jest cofnięcie wcześniej udzielonej zgody – w tym celu prosimy o kontakt na adres [email protected], przy czym jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę. Przetwarzanie danych osobowych na tej podstawie dot. m.in. kontaktu z Naszej strony w odpowiedzi na złożoną prośbę o kontakt zwrotny, realizacji zamówienia, rezerwacji.  
 2. celem wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6.1.c RODO), a więc gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

 Jak długo przetwarzane są dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzane są przez Nas przez okres uzależniony od podstawy na której odbywa się ich przetwarzanie 

 1. w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są w oparciu o udzieloną zgodę – dane osobowe przetwarzane są do momentu realizacji celu dla jakiego dane zostały przekazane np. nawiązania przez Nas kontaktu zwrotnego, realizacji zamówienia, momentu rezerwacji – jednak nie dłużej niż do momentu wycofania (odwołania) udzielonej zgody 
 2. dane osobowe przetwarzane na mocy przepisów prawa przetwarzane są przez okres wynikający ze znajdujących zastosowanie przepisów  

 Jakie przysługują mi uprawnienia?
Wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo do: 

 1. żądania dostępu do zgromadzonych i przetwarzanych danych osobowych 
 2. sprostowania danych osobowych 
 3. usunięcia danych osobowych 
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych 
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych 
 8. prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w tym zakresie ponownie wskazujemy, iż wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na mocy udzielonej zgody przed jej wycofaniem. Niezależnie prosimy pamiętać, iż wycofanie zgody wpływa na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o udzieloną zgodę, nie ma przy tym wpływu na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o inne podstawy. 

 Komu udostępniane są dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora oraz jego personel np. obsługę sali.   

Przekazane dane osobowe mogą być udostępnione organom i służbom dysponującym szczególnymi uprawnieniami – na podstawie ogólnych przepisów prawa.  

 Przekazywanie danych poza obszar EOG
Administrator, jak również członkowie jego personelu to podmiot i osoby działające na terytorium Polski, a więc wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza terytorium EOG.  

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych
Administrator nie korzysta z systemów zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.  

Dane kontaktowe 
W przypadku pytań lub celem zgłoszenia wniosków związanych z korzystaniem z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt z Naszym zespołem pod adresem [email protected] – gdzie chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania i zgłoszone wątpliwości.